ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PERSON' S

Η εταιρεία χρωμάτων PERSON' S ιδρύθηκε το έτος 1982 με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα των εφαρμογών , την ναυτιλία και την βιομηχανία. Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα και επιτυχή σε σύντομο χρονικό διάστημα με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογικής υποδομής της εταιρείας PERSON' S στον τομέα των χρωμάτων.
Τα παραγόμενα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας, η δε σύνθεσή τους είναι σταθερή με επιλεγμένες πρώτες ύλες προερχόμενες κυρίως από Ευρωπαϊκά εργοστάσια, σταθερής ποιότητας, έτσι ώστε να είναι εύκολα στον χρήστη και με μεγάλη χρονική αντοχή.
Αξιοσημείωτη είναι η έμφαση ότι στην εταιρεία PERSON' S συνεχώς πραγματοποιείται έρευνα και ανάπτυξη για την βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων της αλλά και άλλων νέων προϊόντων.

 

ΠΡΟΦΙΛ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ