ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
& ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ 133 - 118 55 ΡΟΥΦ
ΤΗΛ. 210 34.20.323, 210 34.56.120
FAX: 210 34.60.462
ΠΡΟΦΙΛ
                                                      e-mail : persons@persons.gr
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ